Nazywam się Urszula Mamińska, jestem logopedą z wykształcenia i zamiłowania.

Gabinet logopedyczny jest miejscem gdzie mogę realizować swoje pasje. Praca logopedy jest dla mnie źródłem satysfakcji, dając mi możliwość współpracy z drugim człowiekiem. Pierwsze doświadczenia w zawodzie logopedy zdobyłam jako wolontariusz w Fundacji „Między Słowami” dla osób z afazją. Chcąc lepiej radzić sobie z wyzwaniami jakie stawiają przede mną pacjenci, dlatego też stale podnoszę swoje kwalifikacje oraz szukam nowych metod terapeutycznych.

Jako logopeda specjalizuję się w terapii zaburzeń mowy u dzieci oraz  dorosłych, którzy utracili zdolność komunikowania się z otoczeniem (po udarach, urazach głowy itp.)

W ramach terapii logopedycznej oferuję:

  • Diagnozę logopedyczną
  • Terapię opóźnionego rozwoju mowy
  • Ćwiczenia słuchu fonemowego
  • Ćwiczenia usprawniające aparat artykulacyjny
  • Terapia nieprawidłowej realizacji głosek; usuwanie wad wymowy
  • Terapia dzieci z trudnościami w czytaniu i pisaniu
  • Masaże logopedyczne
  • Terapię afazji (osoby po przebytych udarach, urazach mózgu)
  • Profilaktykę logopedyczną
Gabinet logopedyczny Gdańsk