Terapia mowy dla dzieci

Oferta:

 • Diagnostyka rozwoju mowy
 • Wspomaganie opóźnionego rozwoju mowy
 • Ćwiczenia słuchu fonemowego
 • Ćwiczenia usprawniające aparat artykulacyjny
 • Terapia nieprawidłowej realizacji głosek; usuwanie wad wymowy
 • Terapia dzieci z trudnościami w czytaniu i pisaniu

Jak dziecko powinno rozwijać język w normie:

I

6 – 7 miesiąc życia dziecko powinno gaworzyć

II

Na 1 urodziny powinny pojawić się pierwsze wyrazy

III

Na 2 urodziny dziecko buduje zdania proste nierozwinięte np. mama daj

IV

Na 3 urodziny dziecko potrafi budować zdania złożone i wymawia wszystkie samogłoski ustne (tzn. "a", "o", "e", "u", "i", „y"), ale czasem myli spółgłoski dźwięczne z bezdźwięcznymi (np. "d" z "t") i opuszcza niektóre głoski

V

Na 4 urodziny dziecko powinno opowiedzieć krótką historię, bajkę.

Możliwe przyczyny nieprawidłowej wymowy dziecka to:

 • nieprawidłowości anatomiczne,
 • słaba kontrola nad narządami mowy,
 • krzywy zgryz,
 • słaby słuch,
 • problemy z oddychaniem,
 • problemy z połykaniem,
 • predyspozycje genetyczne,
 • naśladowanie kogoś z otoczenia mającego wadę wymowy.

Kiedy udać się do logopedy?

Pamiętać należy, że każde dziecko rozwija się w swoim tempie i drobne odstępstwa od normy nie muszą być powodem do niepokoju. Warto  jednak skonsultować się z logopedą gdy:
 • dziecko wsuwa język między zęby podczas artykulacji głosek s, z , c, dz, sz, ż, cz, dż, t, d, n . Seplenienie jest wadą, z której dziecko nie wyrośnie,
 • dziecko nawykowo mówi przez nos,
 • mamy wątpliwości czy dziecko dobrze słyszy,
 • zauważamy zmiany anatomiczne w budowie narządów mowy dziecka,
 • pod koniec 3 roku życia nie wymawia którejkolwiek z samogłosek ustnych (a, o, e, i, u, y);
 • po 3 urodzinach głoski r, l realizuje jako j
 • po ukończeniu 4 roku życia dziecko:
 • wymawia głoski s, z, c, dz jak ś, ź, ć, dź
 • zamienia głoski dźwięczne na bezdźwięczne, np. d na t (dom = tom), w na f (wata = fata), g na k (góra = kura), b na p (balon = palon)
 • myli głoski dźwiękopodobne, np. s– z (kosa = koza), sz – cz i inne.
 • dziecko zniekształca, zastępuje głoski innymi, nie znanymi w języku polskim, np. gardłowo wymawia głoskę r.

Wady wymowy u dzieci wynikają często z nieprawidłowości w budowie narządów mowy, które trzeba korygować. W przeciwnym wypadku, wada będzie się pogłębiać. Co więcej, dziecko mające nieleczoną wadę wymowy może mieć później w szkole problemy z nauką pisania i czytania.

SKONTAKTUJ SIĘ

Jeśli zauważyłeś jakieś niepokojące symptomy u swojego dziecka skontaktuj się ze mną.